Repetities

  • De repetities vinden elke donderdagavond plaats tussen 19u en 21u30 in de grote turnzaal en de klaslokalen van het College (St.Jozefsseminarie) in Sint-Niklaas.  Zie "Locatie"

Zij staan zowel open voor gevorderde leerling-pipers/-drummers als voor de spelers die de optredens van de band verzorgen.

  • Pipers die niet optreden kunnen aan dezelfde voorwaarden samen met de anderen aan de repetities deelnemen en samen met hen bandtunes repeteren en nieuwe instuderen.
  • Doorgaans zijn er bij elke repetitie 2 fasen:A.   het inspelen op de practice chanter/ drumpad
  1.    
  2. n.a.v Burns Night >>     
  3. zomerrepetitie  >>     B.   het bespelen zelf van de doedelzak/drum
  4. januari 2018  - met Burns Night)  >>                                                                

               
            
         
met fanfare: 

              

  • De band speelt een repertorium van 2 x 20 basismelodieën.  Regelmatig worden hier, met volledige inspraak van de leden, en dikwijls op hun advies, nieuwe tunes aan toegevoegd. Toch is niemand verplicht al die melodieën systematisch mee te spelen.
  • Ten einde de repetities in een aangename en ontspannen sfeer te laten verlopen kunnen alle aanwezigen de aangeboden dranken (koffie, thee, frisdranken) en de verschillende versnaperingen vrij gebruiken. Gedurende de repetitieperiode zijn hiervoor 2 breaks voorzien.
  • OPTREDENS

Spelers die hiervoor de competentie hebben (verworven hebben) kunnen deelnemen aan bandoptredens. Hierover beslist de Pipe-major.  Deze optredens gebeuren altijd in het voorziene Schotse banduniform