Lessen

Voor Wie, Waar, en Wanneer zijn er doedelzak/drum lessen ?

Alle doedelzaklessen zijn tot nader order opgeschort en zullen hervat worden zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

De doedelzak/-drum lessen staan open voor alle geïnteresseerden vanaf de leeftijd van 9 jaar, ongeacht of men al dan niet over muziekkennis beschikt, en voor de doedelzakspelers ongeacht of men al dan niet van plan is om later met de band op te treden.

De lessen vinden in de eerste aanleerfase wekelijks plaats ten huize van de Pipe-major/Drum-major, op voorafgaandelijk afgesproken uur en datum. Zij duren telkens ongeveer 1 1/2u.

Later kan men naar de gezamenlijke repetities komen die elke donderdag doorgaan van 19u00 tot 21u45.  De locatie hiervoor zal bepaald worden in functie van de corona-voorwaarden.

Uw eerste les?

Uw eerste les is een gratis kennismakingsles. Dit laat u toe om beter te kunnen inschatten of de Schotse pipes of drums u effectief kunnen bekoren.

Voor de pipers in spe wordt  dan op de oefenchanter de vingerzetting bekeken, en kan u zelf eens proberen om de verschillende basisnoten te spelen.  Tegelijkertijd wordt u uitvoerig geïnformeerd over het bespelen van de Schotse doedelzak en over alles wat hierbij komt kijken.

De drummers in spe kunnen op het oefen-drum-pad de eerste basistechnieken van het drummen proberen in de vingers te krijgen.   

Een oefenfluit, respectievelijk drum-pad, wordt u door de band ter beschikking gesteld voor deze eerste kennismaking.

Op naar de ‘echte’ lessen?

Mocht u na de oefenles besluiten dat Schotse pipes of drums uw hart sneller hebben doen slaan en uw vingers doen jeuken, dan bent u van harte welkom om bij ons te blijven!  Per les wordt er  wel een kleine vergoeding van 5€  gevraagd, dit om in de huur van de repetitielokalen, de partituren, de verzekering en de catering te kunnen voorzien.  Deze bijdrage wordt per trimester verrekend.

Tijdens de lessen wordt er steeds gezorgd voor koffie/thee/frisdrank en versnaperingen.

Gedurende de eerste maanden blijven de lessen voor de leerling piper/drummer op individuele basis wekelijks doorgaan bij de Pipe- major respectievelijk Drum-major thuis. Dit op voorafgaandelijk afgesproken uur en datum.

Zodra de leerling piper/drummer voldoende vorderingen heeft gemaakt wordt het bespelen van de doelzak/drum als dusdanig aangeleerd. Dit gebeurt dan op donderdagavond in de repetitielokalen in de Van Britsomstraat. Ook dan blijft men nog individueel begeleid worden.

 

Wat houden de lessen in?

A. Voor Doedelzak:

Het aanleren van de vingerzetting gebeurt op een oefenfluit (practice chanter) die men zich dient aan te schaffen.  Ook het aanleren van nieuwe melodieën gebeurt op dit instrument. Pas daarna gaat men over tot het bespelen van de doedelzak zelf.    Er zijn reeds goede oefenfluiten vanaf €50. Laat u evenwel voorafgaandelijk hierover door de band informeren. Nadat men een tiental tunes behoorlijk op de practice chanter kan spelen kan men  een Schotse doedelzak voor een beperkte tijd  in bruikleen krijgen.  Zo hoeft u zich niet direct zelf een doedelzak aan te schaffen.

enkele jonge doedelzakaspiranten tijdens een donderdagavondles

B. Voor de Drums:

Het aanleren van de Schotse drums gebeurt aanvankelijk op een oefen-pad en met klassieke drumsticks.  Het spreekt voor zich dat in functie van het type drum dat u wenst te spelen (snare, tenor of bass), er andere technieken dienen te worden aangeleerd.

Terwijl  de doedelzakspelers zich niet dienen te engageren om aan optredens deel te nemen, ligt dit bij de drummers anders. De Schotse drum zal hen slechts aangeleerd worden in het kader van het samen optreden met de band. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de drums waarover de band beschikt.

donderavondles voor beginnende sidedrummers

MEER INFO ? 

telefoneer Fonny van DUN, Pipe Major, op 0486-31.51.05  - of  stuur uw specifieke vragen naar dundeagh@doedelzak.be