Welkom op de website van DUN DEAGH music band

DUN DEAGH is een Schotse pipeband

gevestigd in Sint-Niklaas met als doel: 

-het bespelen van de Schotse doedelzak/drum aan te leren,

   vanaf de leeftijd van 9 jaar, ongeacht muziekkennis,  zonder verplichting om met de band mee op te treden.

-in een gezellige sfeer samen te spelen,

   het motto van de wekelijkse repetitie-avonden en van de optredens: just for fun!

DUN DEAGH music band BESTAAT 15 JAAR en wenst U een Voorspoedig en Gelukkig 2018 ! ! ! Eerstvolgend bandoptreden: DRANOUTER zondag 29 april 14u

Abonneren op DUN DEAGH music band RSS